Då propelleraxelgenomföringen droppat stadigt i några dagar lyfte vi Ash. Lika bättre att byta ut den och få det ordentligt ordnat än att vänta på att det ska läcka mer och mer.
Den tidigare tätningen var av nylon med glanderpackbox. Den gick inte att justera mer då den redan var dragen i botten och efter avmontering visade det sig att den dessutom smält och var i ganska dåligt skick.
Den nya tätningen är egentligen en likadan fast i brons och mer rejäl och går dessutom att smörja. Den ska läcka lite vatten för att kyla flätorna, men är tät när propelleraxeln är still.
Dagens Haiku:
dripp drippeli dropp
sakta läcker vatten in
bättre laga nu