Efter att ha mastat på Ash och testat så att alla vajerts sitter som de ska och att de segel vi tänkt använda passar, mastade vi av igen. Vår vindmätare hade då visat sig vara ur funktion och likaså motorlanternan. Att ta ner masten var visserligen planerat redan vid påmastningen då vi visste att en toggel till akterstaget behövdes.
Då masten var nere passade vi på att få den besiktigad. Vanten är något rostiga, vi var osäkra på dimensionerna och även på vissa detaljer som ganska uppenbart är hemmabyggen. Besiktningen gick ändå överlag bra och det var endast några mindre detaljer som behövde ordnas. Besiktningsmannen var mer orolig över piratsituationen, och så borde kanske även vi.En toggel är på plats, ett par skruv är utbytta mot bult, ett nytt fall och en ny dirk är där och en ny pistolhake till storsegelfallet. Vi passade även på att måla masten prickig för att täcka de punkter som drabbats av korrosion. Det enda som går att anmärka på nu är att bommen, som tidigare varit en rullbom, har en något klen infästning.Något annat vi upptäckt under den tid då Ash varit påmastad är att
masten lätt kommer i självsvängning då vinden kom in från sidan, något
som förhoppningsvis kan avvärjas med en ordentligare riggspänning.

I nuläget lutar det åt att vi behåller det förstag som är på plats. Vi har flera bra segel och tänker testa hur det är att segla utan rullfock, trots att det kan leda till mer fördäcksarbete.

Dagens Haiku:
fram och tillbaka
masten svajar och svänger
klarar tuffa tag